Allt om Streaming

Strömmade medier (på engelska Streaming) är multimedia som ständigt tas emot av och presenteras för en slutanvändare under det att levereras av en operatör. Verbet ”att strömma” (to stream) hänvisar till processen att leverera eller erhålla media på detta sätt; begreppet avser leveransmetod av mediet, snarare än själva mediet, och är ett alternativ till nedladdning av filer, ett förfarande i vilket slutanvändaren erhåller hela filen för innehållet innan du tittar eller lyssnar på den.

En klientslutanvändare kan använda sin mediaspelare för att börja spela datafilen (till exempel en digital fil av en film eller låt) innan hela filen har överförts. Särskilja leveransmetod från media som distribueras gäller särskilt för telekommunikationsnät, som de flesta av leveranssystem är antingen i sig streaming (t.ex. radio, TV) eller till sin natur icke-strömning (t.ex. böcker, videokassetter, audio CD).

Bland de tidigaste formerna av strömmat media hittar vi på 1930-talet, och det var – tro det eller ej – hissmusiken.

Idag är musik och TV en av de vanligaste formerna av strömmade medier. Termen ”streaming media” kan gälla för andra medier än video och ljud som t.ex. s.k. tickers (tänk aktiehandel eller live betting), och realtids textning (tänk t.ex. en fotbollsmatch där kommentatorn textas), som alla betraktas som ”strömmande text”.

”Streaming” tillämpades i början av 1990-talet som en bättre beskrivning för ”video on demand” på IP-nät; vid den tidpunkt då denna filmen var brukar kallas ”store and forward video”, som var en vilseledande nomenklatur.

 

Comments are closed.